Groningen City Running
Runningtours 

Algemene voorwaarden

 

Lees voor het boeken de algemene voorwaarden, bij deelnemers die geboekt hebben wordt ervan uitgegaan dat hij/zij kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.  

Mochten er punten instaan waar een deelnemer om wat voor reden dan ook niet akkoord mee kan gaan, dan kan hij/zij niet deelnemen aan de tour.


Reservering en betaling
Om deel te kunnen nemen aan een Tour van Groningen City Running, moeten de deelnemers een Tour boeken. Dit kan door een email te sturen naar richard@groningencityrunning.com , of door het boekingsformulier in te vullen op https://www.groningencityrunning.com/Contact/ Groningen City Running  zal zo snel mogelijk antwoorden op elke boeking en een reserveringsformulier terug mailen waarop de deelnemer alle benodigde gegevens in moet vullen.


Wanneer een tour beschikbaar is, zal er na terugkomst van het reserveringsformulier een voorlopige reservering plaats vinden  en zal de deelnemer hiervan een bevestiging ontvangen.  Groningen City Running stuurt een aparte email met daarin de betalingsinstructies voor de tour. Op de email staan de kosten voor de tour plus de eventuele extra bestelde items met daarbij een betaalverzoek. Deelnemers moeten het betaalverzoek betalen binnen 48 uur na ontvangst, mits gezamenlijk anders is overeen gekomen. Na betaling zal er een mail ter bevestiging gestuurd worden. Het is niet mogelijk om cash te betalen.

Groningen City Running zal binnen 24 uur vanaf ontvangst van betaling een boekingsbevestiging  sturen per email. De boekingsbevestiging bevat de geboekte tour (en evt. extra items), de datum, verzameltijd, verzamellocatie, verwachte eindtijd en - locatie, Groningen City Running contact informatie en wat je mee moet nemen tijdens de tour. Deze mail uitgeprint of aantoonbaar op een smartphone dient voor aanvang van de Tour getoond worden aan de gids. 

Kijk bij onze  annulering- en teruggave voorwaarden wanneer er een verandering moet plaatsvinden in de boeking.

De prijzen/ bedragen op onze website en promotie materiaal zijn correct op het moment van publicatie. Toch behouden wij het recht om onze prijzen/ bedragen op elk moment te kunnen veranderen. Groningen City Running behoud het recht om ten alle tijde een boekingsverzoek niet te accepteren noch te voltooien en alle boekingsverzoeken zijn afhankelijk van de  beschikbaarheid.

Minderjarigen in de leeftijd 13-17 jaar mogen, zo nodig, deelnemen aan de tours, zolang zij te allen tijde vergezeld worden door een volwassene. Om deel te mogen nemen, moet elke deelnemer onder de 18 jaar een schriftelijke toestemming hebben van Groningen City Running. Het is aan Groningen City Running om te bepalen of een minderjarige geschikt is om deel te nemen aan de tour en elke beslissing genomen door Groningen City Running moet worden gerespecteerd en nageleefd.

Annuleringen en terugbetalingen

Groningen City Running kan geen restitutie verlenen wanneer er minder dan 48 uur van te voren wordt geannuleerd door de deelnemer(s). Indien mogelijk biedt de Groningen City Running een alternatieve datum of tijd aan i.p.v. de originele geboekte tour. Houd er rekening mee dat bij herboeking binnen 48 uur voor vertrek van de tour,  Groningen City Running een extra 50% berekent bovenop de oorspronkelijk betaalde ticketprijs.


Groningen City Running zal in geen enkel geval restitutie verlenen aan deelnemers die niet komen opdagen of die te laat arriveren. Alle tours vertrekken altijd op de afgesproken tijd.

Groningen City Running behoudt het recht om een tour te annuleren, voor welke reden dan ook. In het onwaarschijnlijke geval dat de Groningen City Running een tour annuleert, worden de deelnemers geïnformeerd via hun email adres en er zal ook poging gedaan worden om deelnemers in te lichten via hun mobiele telefoonnummer. In een dergelijk geval zal een volledige restitutie worden verleend via de oorspronkelijke betalingsmethode. Te denken valt aan slecht weer als onweer of gladheid van de wegen, of bij ziekte/blessure van de gids, dit altijd ter beoordeling van Groningen City Running.

Verantwoordelijkheid en gezondheid van de deelnemer
De startpunten van de tour zijn op openbare plekken in de stad Groningen en daarom heeft Groningen City Running geen opbergmogelijkheden voor spullen en kostbaarheden. Deelnemers wordt geadviseerd alleen essentiële items mee te brengen en zijn zelf verantwoordelijk voor alle items die zij meebrengen naar de tours. Het is mogelijk een enkel klein item aan de gids af te geven, maar deelnemers doen dit op eigen risico wat betreft verlies, diefstal, schade. Groningen City Running is niet verantwoordelijk voor welk verlies, diefstal of schade dan ook, veroorzaakt bij een item van een deelnemer. Noch voor, tijdens of na de betreffende tour.


Deelnemers zijn tijdens de Groningen City Running Tour verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en van hen wordt verwacht dat zij te allen tijde serieus  deelnemen aan de tour. De gids zal ervoor zorgen dat te allen tijde veilige routes en kruispunten worden gevolgd, Groningen City Running is niet verantwoordelijk voor blessure, ongeluk of overlijden van de deelnemer, welke de deelnemer is overkomen tijdens een tour en er na.

Opvolgen instructies

Instructies van politie, gidsen en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen.

Verkeersregels

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht. 


Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste hardloop- en/ of sportkleding, inclusief de juiste hardloopschoenen die geschikt zijn voor de tour. Deelnemers wordt aangeraden om voorafgaand aan de tour de weersvoorspellingen te checken om al naar gelang het weer/ klimaat gekleed te arriveren. Deelnemers wordt ook aangeraden gedurende de tour te zorgen voor zijn/haar eigen water en of sportdrank, dit in een eigen draagsysteem. Groningen City Running zal trachten te zorgen dat dit na de tour opnieuw gevuld  kan worden bij de plaatselijke horeca. Via openbare water tappunten in de binnenstad kan er ook opnieuw bijgevuld worden, behalve in de wintermaanden.

Deelnemers erkennen dat meedoen aan een running tour van Groningen City Running lichamelijk inspannend is.  Groningen City Running gaat ervan uit dat deelnemers die een tour boeken hier fysiek toe in staat zijn. Mocht een deelnemer volgens inzicht van de gids van Groningen City Running niet in staat zijn een tour met goed gevolg te kunnen volbrengen, dan is de gids van Groningen City Running gemachtigd de deelnemer voor aanvang van de tour of halverwege ervan, te verbieden de tour langer te volgen en deze terug te sturen. Dit in het belang van de gezondheid van de deelnemer, alsmede een goede voortgang te garanderen voor de andere deelnemers.


Deelnemers accepteren, door deel te nemen aan een Groningen City Running tour, dat er een mogelijkheid bestaat tot blessure en/ of letsel, zowel klein als groot letsel en zelfs evt. dood, en dat zij op eigen risico deelnemen. Groningen City Running is voor geen enkele blessure, letsel, ongeval of zelfs de dood, verantwoordelijk noch aansprakelijk, wat is gebeurd voor, tijdens en/ of na een tour. Deelnemers stemmen met deze voorwaarden in, door de boekingsmail te ondertekenen en een vinkje te zetten bij ik accepteer de algemene voorwaarden.

Tour Foto's
Groningen City Running kan tijdens een tour foto's maken van deelnemers en de route. Deze foto's zullen na de tour digitaal gedeeld worden via social media en evt. gebruikt worden voor de website. 

Deelnemers geven toestemming aan Groningen City Running dat alle foto's, gemaakt van hen tijdens de tour, gebruikt mogen worden (gedeeltelijk of geheel) voor op de  website of social media. Deelnemers die niet willen dat hun foto's in bovengenoemde situaties worden gebruikt, moeten dit voor aanvang van de tour aangeven. 

Gedurende de tour zullen er voldoende stops ingelast worden voor de deelnemers, zodat zij foto's  kunnen maken met hun eigen meegebrachte mobiele telefoon of compact camera.

Gedrag van de deelnemer
Groningen City Running behoudt zich het recht om te allen tijde een deelnemer toegang te weigeren tot de tour,  wanneer Groningen City Running van mening is dat het gedrag van een deelnemer de veiligheid van zichzelf of andere deelnemers in gevaar brengt.